Marc Boeykens

Advocaat - Vennoot

Marc Boeykens is advocaat sedert 1985. Tot 1995 was het bureau gevestigd in Aalst aan de Capucienenlaan. Sindsdien werd het kantoor verhuisd naar Haaltert (eerst naar de Hoogstraat en sedert 2012 aan de Stationsstraat 115).

“De sterkte van het kantoor is de persoonlijke aanpak en gedrevenheid om de wensen en de belangen van het cliënteel te behartigen. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij een eerste vrijblijvend contact zal verduidelijkt en bevestigd worden.”

Marc Boeykens behaalde volgende diploma’s:

  • Licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit te Gent in 1985
  • Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel in 1987
  • Master in Business Law (onderscheiding) aan de Universitaire Instelling Antwerpen in 2002
“Ik ben meer dan 35 jaar advocaat en meer dan 15 jaar plaatsvervangend Vrederechter en ik stel deze ervaring ten dienste van het cliënteel met een onaflatende gedrevenheid om aan de problemen een spoedige en volledige oplossing te geven. Een persoonlijk contact met het cliënteel is voor mij daarbij onontbeerlijk. De gevoeligheden en wensen kunnen daarbij kenbaar gemaakt worden. De juridische omkadering en strategieën kunnen door mezelf persoonlijk uitgelegd worden aan de cliënt die daaropvolgend constant op de hoogte wordt gehouden van elke realisatie en de communicatie met rechtbanken, tegenpartijen, deskundigen, notarissen, …
De zorgen en problemen van de cliënt worden meegedragen en het zoeken naar een oplossing daarvoor is mijn opdracht”
Artikels

Door ons geschreven