Uitvoering korte gevangenisstraffen

Geschreven door
Marc Boeykens

Oude regeling:

Gevangenisstraffen van minder of gelijk aan 4 maand worden niet uitgevoerd.

Straffen minder dan 3 jaar worden in principe uitgevoerd onder elektronisch toezicht.

Er is echter een nieuwe regeling die ingegaan is op 1 december 2021.

 

- een straf van meer dan 18 maand wordt effectief uitgevoerd; maar men kan na het uitzitten van 1/3e van de straf een voorwaardelijke invrijheidstelling vragen.

 

-  onder bepaalde voorwaarden kan tijdens de uitvoering van de gevangenisstraf elektronisch toezicht of beperkte detentie (overnachting in de gevangenis) gevraagd worden.

 

-  Wanneer men veroordeeld is met een straf van  minder of gelijk aan 18 maand is er uitvoering van de straf; doch kan men onmiddellijk elektronisch toezicht of beperkte detentie vragen.

 

Wanneer de beklaagde zijn gevangenisbriefje ontvangt moet hij zich vrijwillig aanbieden aan de gevangenis en onmiddellijk een verzoek tot elektronisch toezicht of beperkte detentie neerleggen. Dit heeft een onmiddellijke opschorting van de uitvoering van de gevangenisstraf tot gevolg wat erop neerkomt dat er geen uitvoering zal zijn tot er een beslissing wordt genomen door de strafuitvoeringsrechtbank.