Moeder en vader hebben evenveel rechten ten aanzien van hun kind : bezoekrecht bij echtscheiding

Geschreven door
Marc Boeykens
“Het is ontegensprekelijk in het belang van de kinderen waarvan hun ouders gescheiden leven, dat deze zo talrijk en harmonieus mogelijk met beide ouders contacten onderhouden. Een kind kan zich enkel ten volle vormen door de identificatie met beide oudermodellen. Een bilocatieregeling is hiertoe de aangewezen oplossing”
(Rb. Dendermonde 30 juni 2003 AR 3207/C, Rb. Dendermonde, 14.02.2007, AR 06/609/C).

“Het is van groot belang voor een evenwichtige ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen dat ze een goede, veelvuldige en gelijkaardige contacten zouden onderhouden met hun beide ouders, mede gelet op hun jonge leeftijd. Deze leeftijd is geen hinderpaal om een bilocatieregeling te voorzien, integendeel. De appellant moet trouwens geacht worden zijn verantwoordelijkheid naar zijn kinderen toe te kunnen opnemen”
(Gent september 2003, AR 2002/RK/255)

“Het belang van een kind ligt in een zo ruim mogelijk contact met beide ouders. Alleen dergelijk contact met beide ouders kan de verzekering geven van een normaal opgroeiend en een evenwichtige opvoeding. Bij een breuk tussen ouder en kind moet dit contact zo snel mogelijk hersteld worden en moet dit eventueel, gelet op de algemene negatieve proceshouding van de moeder die er uitsluitend op gericht is ten allen prijze elk omgangsrecht van de vader te dwarsbomen, afgedwongen worden door middel van een dwangsom”
(Antwerpen 8 februari 2000 AJT 2001-2002, 234)