Als je een snelheidsovertreding beging betaal je een boe teen/of krijg je een rijverbod.

Lichte snelheidsovertreding

Het parket kan je een onmiddellijke inning of voorstel tot minnelijke schikking toesturen. Je betaalt de boet en moet niet voor de rechtbank komen.

Doe je dat niet(omdat je niet wil, het vergeet of wil betwisten), dan zal u een dagvaarding krijgen van een gerechtsdeurwaarder en voor de politierechtbankmoeten verschijnen.  

Zware snelheidsovertreding

U zal gedagvaard worden voor de politierechtbank van de plaats waar de overtreding gebeurde. U kan veroordeeld worden voor een geldboete en een rijverbod.

Snelheidsboete voorde politierechtbank

Wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen:

-       bedraagt de geldboete tussen 10 en 500 euro,

-       te vermenigvuldigen met de opdeciemen (nu is dit x 8), dus gebracht op 80 en 4000 euro. 

-       het rijverbod bepaalt de politierechter tussen 8 dagen en 5 jaar.

De straf wordt bepaald door:

-       de plaats waar u de overtreding beging

-       de gecorrigeerde snelheid 

-       jouwstrafrechtelijk verleden

-       de omstandigheden.

De politierechter kan een deel van de boete of het rijverbod met uitstel verlenen.  

Iedereen die minder dan 2 jaar het rijbewijs heeft

ongeacht de leeftijd van de betrokkene op het moment van overtreding wordt anders beoordeeld.

Als de wet voorziet dat de rechter een rijverbod kan uitspreken, is de rechter verplicht dit rijverbod uit te spreken. Extra sanctie:  theoretisch en praktisch rijexamen.

Een ongeval met snelheidsovertreding

De politierechter kan een zwaardere straf opleggen.

-       Ongeval zondergewonden

De boete blijft gelijk bij een ongeval met alleen maar materiële schade

-       Ongeval met gewonden

De boete en rijverbod worden veel zwaarder. Het parket kan U ook vervolgen voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Daarvoor hoort een gevangenisstraf tot demogelijkheden. 

Foto door Erik Witsoe op Unsplash