Verzoening na echtscheiding EOT

Geschreven door
Marc Boeykens

De wet van 17 juli 2015 in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2015 .

Het hoger beroep tegen het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt is toegelaten in geval van verzoening tussen de echtgenoten.

Het hoger beroep aangetekend op grond van verzoening moet in alle geval door beide echtgenoten gezamenlijk worden ingesteld binnen een maand te rekenen van de uitspraak. Het wordt betekend aan de procureur des Konings.