Erelonen en kosten

Bij een eerste contact is de - meestal afsluitende - vraag vaak "En wat gaat mij dat allemaal kosten?"

Het gebrek aan transparantie met betrekking tot de gevorderde ereloon en kosten hebben jarenlang aanleiding gegeven tot de meest wilde verhalen en vooral misverstanden.

Wij proberen deze 'duistere zone' zoveel mogelijk op te lichten en vooraf samen met u te bespreken wat u aan kosten zoal kan en mag verwachten.

Het is evenwel niet altijd mogelijk een alles omvattend kostentabel op te stellen. Bovendien kunnen zelfs bij gelijkaardige zaken de noodzakelijke tussenkomsten of procedurestappen verschillen. Ook de houding van de tegenpartij, diens vastberadenheid, diens taktiek "een procedureslag" uit te lokken heeft een invloed op de tijdsbesteding in elk dossier.

Ons kantoor hanteert een prestatieboekhouding, wat betekent dat elke prestatie zoals het bestuderen van het dossier, het pleiten op de Rechtbank, een consultatie, het schrijven van een brief of een telefoongesprek wordt genoteerd in het desbetreffende dossier. Aan elke prestatie wordt een vooraf bepaalde kost gekoppeld om zo te komen tot een correcte afrekening

Bij het berekenen van het ereloon en de kosten volgen wij de richtlijnen van de Vlaamse Orde van Advocaten.

Om onaangename verrassingen te voorkomen proberen wij hierover op voorhand goede afspraken te maken en deze afspraken tijdens de afwikkeling van het dossier gezamenlijk op te volgen en te evalueren.

Om dezelfde redenen worden aan de cliënt voorschotten of provisies gevraagd door middel van provisienota's, dit van bij de aanvang, tijdens de behandeling en naargelang de evolutie van de zaak.

Vanaf 01.01.2014 zijn advocaten verplicht 21 % BTW te rekenen.

U vindt hierbij de link naar het raamcontract zoals door de balie voorgesteld.