Wat gebeurt er met een huurovereenkomst wanneer het huis verkocht wordt?

Geschreven door
Marc Boeykens
  • Als de huurovereenkomst een vaste dagtekening heeft (onder andere geregistreerd is) op het ogenblik van de verkoop treedt de nieuwe eigenaar zonder meer in de plaats van de vorige eigenaar. Alle rechten en plichten worden overgedragen en dit vanaf de dag van het verlijden van de authentieke akte.De nieuwe eigenaar moet de huurovereenkomst eerbiedigen en kan zich zelfs niet beroepen op een eventueel in de overeenkomst opgenomen uitzettingsbeding bij vervreemding van het goed.
  • Wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening heeft en de huurder het huis reeds minstens zes maand betrekt, heeft de nieuwe eigenaar de mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen door opzegging voor persoonlijk gebruik, voor verbouwingen of zonder motief doch met vergoeding op voorwaarde dat hij binnen de drie maand na het verstrijken van de notariële akte een opzegging van drie maand aan de huurder betekent.
    De wet voorziet geen aparte regeling voor zover het huis minder dan zes maand werd verhuurd zodat daar ook de principes van het gewoon huurrecht van toepassing zijn.