Ouderverstotingssyndroom bij echtscheiding (Parental alienation syndrome)

Geschreven door
Marc Boeykens

Een minderjarige kan typische kenmerken van het ouderverstotingssyndroom vertonen tijdens een echtscheidingsprocedure. Dit werd door de Amerikaanse psychiater Richard Gardner omschreven als volgt:

Het ouderverstotingssyndroom is een afwijking bij kinderen, die zich bijna uitsluitend voordoet in de context van conflicten rond ouderlijk gezag. Primair kenmerk is de campagne van denegreren van een goede liefhebbende ouder, een campagne waar geen rechtvaardiging voor is. Het is het resultaat van de combinatie van de indoctrinatie van een programmerende (hersenspoelende) ouder en de eigen bijdrage van het kind aan de verkettering van de ouder die het doelwit is.”