Beslagberichten in het centraal bestand

Geschreven door
Marc Boeykens

Het centraal bestand van beslagberichten is in werking getreden op 31 januari 2011.

Vanaf dat moment is het mogelijk alle berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling op te zoeken via een gecentraliseerd gedigitaliseerd systeem.

Voor deze datum werden alle beslagen enkel in papieren vorm op de griffies van de rechtbank van eerste aanleg verwerkt en geklasseerd.

Men moest zich derhalve steeds ter plaatste te begeven (rechtbank) om deze berichten te consulteren.

Ze werden ook per gerechtelijke arrondissement bijgehouden hetwelke aanleiding kon geven tot materiële vergissingen.

Het koninklijk besluit van 07 december 2010 ter uitvoering van de wet van 29 mei 2000 bracht daaraan een wijziging.

Vanaf 31 januari 2010 gebeurt alles exclusief digitaal via een centrale databank.

Het is de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders die alle beslagberichten van heel België elektronisch opslaat en beheert.

De invoering van dit CBB is belangrijk omdat men zo kan voorkomen dat beslag wordt gelegd op goederen van schuldenaars waarop reeds beslag gelegd werd.

Men moet er wel rekening mee houden dat de beslagberichten voorafgaand aan 31 januari nog steeds aanwezig zijn/blijven op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Dit betekent dat gedurende 3 jaar men een dubbele consultatie zal moeten doen.

De beslagberichten blijven, zoals voorheen, ongewijzigd gedurende 3 jaar opgenomen in het CBB.

De personen die dit CBB kunnen consulteren en de wijze waarop werden door de wet en het koninklijk besluit limitatief bepaald.