Attest van goed gedrag en zeden/ uittreksel strafregister

Geschreven door
Marc Boeykens

Wanneer men in België veroordeeld wordt door de Strafrechtbank wordt de effectieve veroordeling opgenomen in het strafregister en een aantal zullen ook voorkomen op het uittreksel van het strafregister. Minnelijke schikkingen voor verkeersinbreuken worden niet opgenomen.

De opgelopen veroordelingen blijven echter slechts gedurende een bepaalde termijn op het uittreksel. Naar gelang de zwaarte van de uitgesproken straf zal de veroordeling al of niet gewist worden op het uittreksel, doch dit wordt ook beïnvloed door de reden waarom men het uittreksel aanvraagt of de hoedanigheid van de aanvrager.

Veroordelingen voor een politiestraf worden (behoudens uitzonderlijke gevallen) na een termijn van 3 jaar automatisch van het strafregister gewist. Het betreffen veroordelingen tot een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen en/of een geldboete van 1 tot 25 Euro meer opdeciemen, of een werkstraf van 20 tot 45 uur.

Er zijn echter straffen die niet automatisch worden gewist van het uittreksel doch daarvoor bestaat de procedure inzake herstel in eer en rechten.

Dit document geeft een overzicht van alle strafrechtelijke veroordelingen die iemand heeft opgelopen in België. De personen die in België wonen of verblijven kunnen dit uittreksel bij de gemeente waar ze wonen of verblijven aanvragen.

Iemand die niet meer in België woont of verblijft, doch wel nog staat ingeschreven in een bevolkingsregister dient dit attest aan te vragen aan de gemeente waar hij laatst was ingeschreven.

In bepaalde gevallen dient het attest aangevraagd te worden aan de
Federale Overheidsdienst Justitie,
Dienst centraal strafregister,
Waterloolaan 115,
1000 Brussel.
Tel 02/552.27.48,
Fax: 02/552.27.82,
email cjc-csr@just.fgov.be

namelijk voor:
-Vennootschappen en VZW’s
-Particulieren wanneer dit attest bestemd is voor het buitenland
-Buitenlanders voor de periode dat ze in België verbleven hebben.

De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
Naam, voornaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats, motivering van de reden van aanvraag, handtekening van de aanvrager en kopij van de identiteitskaart.

Het uittreksel wordt gratis afgeleverd.